SSL СЕРТИФИКАТ

SSL СЕРТИФИКАТ

Tаны вэб сайтын хэрэглэгчийн мэдээллийг дамжуулахдаа
нууцалж илүү их итгэлцэл бий болгоно.

Google Chrome-ийн сүүлийн шинэчлэлтээр таны вэб сайтын зочдод ‘Not Secure’ (SSL certificate аваагүй бол) мессежийг харуулдаг болсон. Энэ нь хэрэглэгчдийн итгэлийг бууруулах эрсдэлтэй.

Google компани хайлтын үр дүнд SSL СЕРТИФИКАТ аваагүй сайтуудыг доогуур байршуулах болохоо зарласан бөгөөд хэрвээ таны вэб худалдаа хийдэг, хэрэглэгчийн нарийн мэдээллийг хадгалж авдаг бол цаг алдалгүй SSL СЕРТИФИКАТ үйлчилгээг захиалаарай.

Харилцагч байгууллага


Вэб сайт хийлгэх, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн үйлчилгээ захиалах бол утсаар болон анхны уулзалтаар шууд үнийн санал өгөх боломжгүй байдаг. Учир нь танай бизнесийн онцлог, манайхаас авах үйлчилгээ нь хугацаа цар хүрээ, зорилго, хийгдэх арга хэрэгсэл нь харьцангүй өөр өөр байдаг тул үнэ нь олон зүйлсээс шалтгаалан өөр өөр байдаг.