Домайн нэр гэж юу вэ?

Домайн нэр гэж юу вэ?

domain name буюу Домэйн нэр (жишээ нь: “name.mn”) нь интернэт сүлжээн дэх тухайн серверийн тоон хаяг (IP хаяг)-ийг жирийн хэрэглэгч нарт ойлгомжтой уншиж тогтооход хялбар болгож, англи цагаан толгойн A-Z болон 0-9 тоон тэмдэгтүүдээр бүтээсэн үг юм.

Домайн нэр нь Domain Name System(DNS) буюу домайн нэрийн системийн дүрэм журмаар зохицуулагдаж зөвхөн түрүүлж бүртгүүлж, төлбөрөө төлсөн нь эзэмших эрхтэй байдаг үйлчилгээ юм. Домэйн нэр нь өөр яг ижил нэртэй давхардахгүй цорын ганц бөгөөд домэйн нэр бүртгүүлж ашиглахад аливаа хэлбэрээр арьс өнгө шашин шүтлэг, бусад хэлбэрээр ялгаварлалгүйгээр ижил тэгш эрхтэй байна. Монгол улсын хувьд .MN домэйн нэрийг 1996 оноос эхлэн ICANN олон улсын интернэт хаягжилтын байгууллагын зохицуулдаг дүрэм журмын дагуу .MN өргөтгөлтэй домэйн нэр авах, бүртгэх үйлчилгээг Датаком ХХК нь www.datacom.mn цахим хаягаар онлайн үйлчилгээ явуулж байна.

Жишээлбэл:

  • .com – commercial (худалдаа, бизнес),
  • .net – network (сүлжээ, хүмүүсийн холбоо),
  • .biz – бизнес,
  • .org – organization (ашгийн бус эсвэл төрийн бус байгууллагууд),
  • .gov – government (засгийн газрын, төрийн байгууллагууд),
  • .edu -education (боловсролын, сургалтын байгууллагуудын) г.м. илүү…

mn – mongolia (Монгол), jp – japan (Япон), ru – russia (Орос) г.м Мөн энэ 2 хэлбэр хавсарсан 3-р шатлалын домэйн нэр байж болдог.

Жишээ нь:  .com + .jp  = .co.jp , .net + uk = .ne.uk,  .gov + .mn – gov.mn, edu + mn = .edu.mn г.м.

Бизнесийн байгууллын хувьд ТАНЫНЭР.MN эсвэл ТАНЫНЭР.COM гэсэн өргөтгөлтэйгөөр нэрээ сонгох боломжтой. 

.mn com, .net, .org, .biz зэрэг бусад домэйн нэрүүдээс юугаараа давуу юм бэ? гэж хүмүүс асуудаг. Ерөнхийдөө ямар нэгэн давуу тал огт байхгүй.

Харилцагч байгууллага


Вэб сайт хийлгэх, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн үйлчилгээ захиалах бол утсаар болон анхны уулзалтаар шууд үнийн санал өгөх боломжгүй байдаг. Учир нь танай бизнесийн онцлог, манайхаас авах үйлчилгээ нь хугацаа цар хүрээ, зорилго, хийгдэх арга хэрэгсэл нь харьцангүй өөр өөр байдаг тул үнэ нь олон зүйлсээс шалтгаалан өөр өөр байдаг.