Таны бизнесийн мэдээлэл Онлайнд зөв газраа цэгцтэй ойлгомжтой байршиж чадаж байгаа уу?

Маркетинси ХХК

Таны бизнесийн мэдээлэл Онлайнд зөв газраа цэгцтэй ойлгомжтой байршиж чадаж байгаа уу?

// Marketincy

Facebook Marketing

Фэйсбүүк ашиглан борлуулалтаа нэмэгдүүлэх, захиалагч үйлчлүүлэгчиддээ хурдан мэдээлэл хүргэх, бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ нэгэн зэрэг олон хүнд хүртээмжтэй хүргэхийг хүсэж байгаа бол таньд манай энэ үйлчилгээ таньд тохирно.

Үнийн санал

Харилцагч байгууллага


Вэб сайт хийлгэх, маркетингийн идэвхжүүлэлтийн үйлчилгээ захиалах бол утсаар болон анхны уулзалтаар шууд үнийн санал өгөх боломжгүй байдаг. Учир нь танай бизнесийн онцлог, манайхаас авах үйлчилгээ нь хугацаа цар хүрээ, зорилго, хийгдэх арга хэрэгсэл нь харьцангүй өөр өөр байдаг тул үнэ нь олон зүйлсээс шалтгаалан өөр өөр байдаг.